Områdebestyrelsen

Områdestrukturen indebærer, at hver områdeinstitution med tilhørende afdelinger har én områdebestyrelse.
Områdebestyrelsernes kompetence og ansvar tager udgangspunkt i den nuværende lovgivning og kommunens styrelsesvedtægt.

For at sikre alle forældre indflydelse og medbestemmelse 
tilstræbes det, at der ved sammensætning af bestyrelserne er forældrerepræsentation fra de enkelte afdelinger samt medarbejder-repræsentation fra henh. 0-5 år, 6-9 år og 10-12 år i området.

Da forældrebestyrelsen formelt tager sig af de overordnede principper, for eksempel for det pædagogiske arbejde, skal forældreindflydelsen og dialogen om børnenes hverdag i institutionen sikres ved, at der oprettes forældrekontaktudvalg i de enkelte afdelinger. Forældrekontaktudvalget skal sikre den lokale dialog og sparring, og skal fungere som et forpligtende samarbejdsorgan, så forældrenes perspektiv inddrages i arbejdet med drift og udvikling af institutionen.


Årsberetning 2018

 

Styrelsesvedtægter


 

 

Formand  

Annemari Fagerlund Arendal
annemariarendal@gmail.com

0-5 år, Frugthaven, 6-9 Sletten Fritidsakademi
Valgperiode 2 år - Restperiode 2 år


Næstformand

Julie Ninn-Hansen
Julieninnhansen@gmail.com
0-5 år, Sletten Legeakademi - 6-9 år Sletten Fritidsakademi
Valgperiode 2 år - Restperiode 1 år


Medlemmer

Louise Bødker Evald
louise.evald@gmail.com
6-9 år, Langebjerg Fritidshjem
Valgperiode 2 år - Restperiode 1 år 

Søren Parrot
sorenparrot@mail.com
6-9 år, Sletten Fritidsakademi
Valgperiode 2 år - Restperiode 1 år

Bettina Lindharth Madsen
bmddk@alk.net
0-5 år, Søstjernen
Valgperiode 2 år - Restperiode 1 år

Kristina Friis
kristinabfriis@gmail.com
0-2 år, Dagplejen i Humlebæk
Valgperiode 2 år - Restperiode 1 år

Casper Baasch Sander 
wpcsander@icloud.com
0-5 år, Frugthaven
Valgperiode 2 år - Restperiode 2 år

Nina Mørk Sørensen
ninafkarlsen@hotmail.com
6-12 år Langebjerg Fritidshjem og Klub
Valgperiode 2 år - Restperiode 2 år

Maria Low
mariasimonsen4@hotmail.com
0-5 år Humlebæk Børnehave, 6-9 år Sletten Fritidsakademi
Valgperiode 2 år - Restperiode 2 år

 

Suppleant

Miljana Stampe

milkjana@hotmail.com
0-5 år Sletten Legeakademi
Valgperiode 1 år - Restperiode 1 år


Medarbejderrepræsentanter

Birgitte Sinding
birg@fredensborg.dk
0-5 år 
Valgperiode 2 år - Restperiode 1 år

Anita Grønborg Hansen                                                                                 angh@fredensborg.dk
10-12 år
Valgperiode 2 år - Restperiode 1 år


Sekretær

Anette Westring
anwe@fredensborg. dk
Områdeleder

 


Se områdebestyrelsens indstilling vedr. forsøgsordningen med SFO I og II HER


Bestyrelsesreferater 2018:

Bestyrelsesmøde nr. 1    /    Bilag nr. 1

Bestyrelsesmøde nr. 2

Bestyrelsesmøde nr. 3

Bestyrelsesmøde nr. 4

Bestyrelsesmøde nr. 5

Bestyrelsesmøde nr. 6

Bestyrelsesmøde nr. 7

 

 

 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies