Årsberetning 2017


Områdebestyrelsen

Områdestrukturen indebærer, at hver områdeinstitution med tilhørende afdelinger har én områdebestyrelse.
Områdebestyrelsernes kompetence og ansvar tager udgangspunkt i den nuværende lovgivning og kommunens styrelsesvedtægt.

For at sikre alle forældre indflydelse og medbestemmelse 
tilstræbes det, at der ved sammensætning af bestyrelserne er forældrerepræsentation fra de enkelte afdelinger samt medarbejder-repræsentation fra henh. 0-5 år, 6-9 år og 10-12 år i området.

Da forældrebestyrelsen formelt tager sig af de overordnede principper, for eksempel for det pædagogiske arbejde, skal forældreindflydelsen og dialogen om børnenes hverdag i institutionen sikres ved, at der oprettes forældrekontaktudvalg i de enkelte afdelinger. Forældrekontaktudvalget skal sikre den lokale dialog og sparring, og skal fungere som et forpligtende samarbejdsorgan, så forældrenes perspektiv inddrages i arbejdet med drift og udvikling af institutionen.

 

Styrelsesvedtægter

Områdebestyrelsen august 2017

 

Formand  

Annemari Fagerlund Arendal
annemariarendal@gmail.com

0-5 år, Frugthaven, 6-9 Sletten Fritidsakademi
Valgperiode 2 år - Restperiode 2 år


Næstformand

Julie Ninn-Hansen
Julieninnhansen@gmail.com
0-5 år, Sletten Legeakademi - 6-9 år Sletten Fritidsakademi
Valgperiode 2 år - Restperiode 1 år


Medlemmer

Louise Bødker Evald
louise.evald@gmail.com
6-9 år, Langebjerg Fritidshjem
Valgperiode 2 år - Restperiode 1 år 

Søren Parrot
sorenparrot@mail.com
6-9 år, Sletten Fritidsakademi
Valgperiode 2 år - Restperiode 1 år

Bettina Lindharth Madsen
bmddk@alk.net
0-5 år, Søstjernen
Valgperiode 2 år - Restperiode 1 år

Kristina Friis
kristinabfriis@gmail.com
0-2 år, Dagplejen i Humlebæk
Valgperiode 2 år - Restperiode 1 år

Casper Baasch Sander 
wpcsander@icloud.com
0-5 år, Frugthaven
Valgperiode 2 år - Restperiode 2 år

Nina Mørk Sørensen
ninafkarlsen@hotmail.com
6-12 år Langebjerg Fritidshjem og Klub
Valgperiode 2 år - Restperiode 2 år

Maria Low
mariasimonsen4@hotmail.com
0-5 år Humlebæk Børnehave, 6-9 år Sletten Fritidsakademi
Valgperiode 2 år - Restperiode 2 år

 

Suppleant

Miljana Stampe

milkjana@hotmail.com
0-5 år Sletten Legeakademi
Valgperiode 1 år - Restperiode 1 år


Medarbejderrepræsentanter

Birgitte Sinding
birg@fredensborg.dk
0-5 år 
Valgperiode 2 år - Restperiode 1 år

Anita Grønborg Hansen                                                                                 angh@fredensborg.dk
10-12 år
Valgperiode 2 år - Restperiode 1 år


Sekretær

Anette Westring
anwe@fredensborg. dk
Områdeleder

 


Se områdebestyrelsens indstilling vedr. forsøgsordningen med SFO I og II HER


 

Bestyrelsesreferater 2017:

Bestyrelsesmøde nr. 2

Bestyrelsesmøde nr. 3

Bestyrelsesmøde nr. 4    /     Høringssvar - bilag nr. 1

Bestyrelsesmøde nr. 5

Bestyrelsesmøde nr. 9

 

Bestyrelsesreferater 2016:

Bestyrelsesmøde nr. 1

Bestyrelsesmøde nr. 2

Bestyrelsesmøde nr. 3     /     bilag nr. 1

Bestyrelsesmøde nr. 4

Bestyrelsesmøde nr. 5     /     bilag nr. 1     /    bilag nr. 2

Bestyrelsesmøde nr. 6   

Bestyrelsesmøde nr. 7

 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.