Dagplejen i Humlebæk

 

I Humlebæk Dagpleje er vi pt.  4 ansatte fordelt med 1 på Bogårdsvej, 1 på Boserupvej og 2 på Violvej. Vi arbejder i eget hjem og har hver tilknyttet 4 børn. På Violvej er et ægtepar ansat og der er dermed 8 børn i det pågældende hjem. I er altid velkomne til at besøge os i legestuen eller kontakte  os  for nærmere information.

Åbningstider mandag til torsdag kl. 7.00 – 16.45 og fredag kl. 7.00 – 16.00


 

Daglig leder af Dagplejen er Anette Westring

 

anwe@fredensborg.dk  -   tlf.: 4121 8119


Dagplejen har mange værdier at byde på:

  • At skabe nærvær og omsorg

  • At skabe en tryg overgang fra hjem til dagpleje med afsæt i den gode aflevering om morgenen

  • At tilpasse aktiviteter til børnenes behov og udvikling.

  • At inddrage børnene i dagligdagens måltider, en unik mulighed for at skabe et nysgerrigt og sanseligt forhold til mad, hvor børn og voksne skaber noget værdifuldt sammen.

  • Være nysgerrige på naturen og udfordre mulighederne, både inde og ude.

  • Udnyttelsen af vores fantastiske muligheder i skoven, ved stranden, opleve fisken blive landet på havnen eller gå ombord i halmballerne på Krogerup

  • Sang/sanglege/højtlæsning/sprogudviklende aktiviteter

  • Guide til at være opmærksom på hinanden og skabe venskaber

  • Et tæt samarbejde mellem dagplejer/forældre/ dagplejepædagog og ledelse.


Legestue/gæstepleje:

En gang om ugen er vi hele dagen i vores Legestue, som er fysisk placeret i en stue i Vuggestuen Søstjernen, hvor I afleverer jeres barn om morgenen til os og henter om eftermiddagen, også hos os.

Dagen tilbringer vi så dels i vores egen gruppe og dels sammen med vuggestuens personale og børn. Dette har stor betydning, idet jeres børn passes her, når dagplejerne er fraværende ved ferie/fridage /kurser og sygdom.

Til legestuen er der tilknyttet gæstepassere, som har speciel fokus på dagplejebørnene.

I ydertimerne vil det dog være Søstjernens personale, der varetager opgaven, hvem I og jeres børn hurtigt lærer at kende ved de ugentlige afleveringer/afhentninger på legestuedagen.

 

Dagplejen - Kulturstationen :

Et nyt hus er altid spændende…..

Sådan følte vi det alle sammen i Dagplejen, da vi fik mulighed for at benytte os af Kulturstationen hver fredag formiddag.
Her har vi mulighed for at mødes os 4 dagplejere med børnegruppen alle sammen en gang om ugen.
Vi bruger rummene til motorisk udfoldelse, til fællesskab og til udfordringer på alle fronter.
Her har vi mulighed for at være sammen alle sammen, men også god mulighed for at arbejde med en enkelt gruppe.
Tusind tak til jer frivillige, der er super service minded og tak for lån af de gode rum.

Mange hilsner og god sommer.
Dagplejen
Nina, Regina, Kurt og Mai-Britt

 

Trivsel og omsorg:

I Fredensborg Kommune er der fokus på børns trivsel og på at skabe gode overgange, når et barn eksempelvis skifter fra dagpleje til børnehave. Derfor er der udarbejdet metoder og værktøjer til at sikre, at forældrenes vigtige viden om børnene inddrages løbende.

I Dagplejen benytter vi de sammen metoder, som kommunernes øvrige dagtilbud. Udveksling af viden om barnet foregår ved trivselssamtaler, hvor vi gennemgår trivsel, udvikling, udfordringer og interesser. Alt sammen for at give barnet mulighed for at blive mødt i overgangen fra sted til sted.

Vi håber dette har vakt jeres interesse og vi står gerne til rådighed for nærmere information, og ser frem til at høre fra jer.

 


 

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies